Gratis Planning & Project Software
Project Management

Gratis Planning & Project Software

Om de beoogde doelstellingen te behalen is een doordachte en haalbare projectplanning cruciaal. Op het moment dat onderdelen van een projectplanning niet gehaald worden moet er snel geschakeld kunnen worden om verdere vertraging te voorkomen. Niet alleen binnen grote organisaties komt projectmanagement planning software daarom goed van pas, ook binnen…
Ideale Projectmanagement Beheersing
Project Management

Ideale Projectmanagement Beheersing

Projectmanagement heeft als doel om projecten te beheersen. Projectmanagement software draagt daaraan bij door structuur te brengen in je projectbeheersing. Bij het beheersen van een project denk je waarschijnlijk gelijk aan geld, ofwel het bewaken van het budget. Dat is inderdaad een onderdeel van projectbeheersing, maar het gaat verder dan…
Hoe maak je een Projectplanning?
Project Management

Hoe maak je een Projectplanning?

Een projectplanning is onderdeel van het totale projectmanagement, ofwel het managen van een project. Een projectplanning is een planning van activiteiten, middelen en mensen, om een project zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren. Met een projectplanning werk je gestructureerd naar het einddoel: het projectresultaat. Projectplanning versus projectplan In…
Projectadministratie
Project Management

Projectadministratie

Om een project in goede banen te kunnen leiden, is een overzichtelijke administratie essentieel. Een projectadministratie bestaat doorgaans uit verschillende componenten. Denk bijvoorbeeld aan een salarisadministratie voor de salarissen van de leden van het projectteam, de planning van het project, etc. Het bijhouden van de administratie voor een project is…
Communicatie tools; verbeter de communicatie
Project Management

Communicatie tools; verbeter de communicatie

Één van de factoren die zorgt voor de meeste frictie binnen projecten is een slechte communicatie. Het kan hierbij gaan om zowel de interne als de externe communicatie. Onder interne communicatie verstaan we de communicatie binnen een projectteam. De externe communicatie bij projecten is gericht op externe stakeholders. Denk aan…
Voordelen van Projectmanagement Software
Project Management

Voordelen van Projectmanagement Software

Waarom zou je werken met projectmanagement software? Wat hebben projectmanagementtools voor toegevoegde waarde voor projectmanagers, projectleiders en de hele projectgroep? Met projectmanagement software structureer je eenvoudig de activiteiten die uitgevoerd moeten worden, verdeel je gemakkelijk de taken in het projectteam en check je de voortgang van de diverse lopende projecten…
Projectadministratie Software Kiezen
Project Management

Projectadministratie Software Kiezen

Projectadministratie is het bijhouden van het aantal uren per persoon en de waarde van materialen die in een specifiek project gestoken worden. Het is noodzakelijk deze vorm van administratie goed bij te houden, zo kun je namelijk per project goed bijhouden wat de gemaakte kosten zijn en daarmee kun dus…